INFOBRIC CONSTRUCTION
StartsidanConstructionSupportÖvrigtGDPR

Infobric Help Center

  Tillbaka

  GDPR

  • Rekommenderade åtgärder för dig som systemadministratör

   Företrädare i personuppgiftsfrågor Säkerställ att den person på företaget som är behörig att företräda er i personuppgiftsfrågor finns registrerad hos Infobric. Det är denna person som hanterar GDPR-förfrågningar till Infobric. Personen registreras i samband med att Infobrics grundavtal och allmänna villkor för tjänsten signeras. Om ni inte lämnat u

   Läs mer

  • Hantera personuppgiftsansvar i Infobric Ease

   Som systemadministratör finns det i huvudsak två inställningar du behöver hantera i Infobric Ease gällande personuppgiftsansvaret; definiera enskilt  eller  gemensamt personuppgiftsansvar för systemklienten och tilldelning av egenskapen Kan vara personuppgiftsansvarig. Definiera enskilt eller gemensamt personuppgiftsansvar Under gemensamma inställni

   Läs mer

  • Gallring av personuppgifter

   För att ge dig som systemadministratör möjlighet att själv välja vilka personuppgifter som skall sparas inom din systemklient, och hur länge dessa uppgifter skall sparas, har vi lagt till en ny sida som heter Personuppgifter i fönstret med Inställningar för systemklient. Under Användning av personuppgifter visas en mängd kryssrutor för att aktivera/

   Läs mer

  • Rättighetsroller för systemanvändare

   Att begränsa åtkomsten till personuppgifter är en viktig komponent för dataskydd i IT-system, och en grundsten i GDPR. I Ease hanterar vi detta genom att du som användare kan ha olika rättighetsroller. Det finns tre huvudsakliga rättighetsroller för systemanvändare på systemklientnivå, och de beskrivs närmare nedan. Notera att du som användare kan h

   Läs mer

  • Närvarosynkronisering i Ease CheckIn

   Närvarostatus är en personuppgift, och därför finns nu funktionalitet för att kontrollera om närvarosynkronisering skall vara aktiverad eller inte. Denna inställning görs för varje arbetsplats och innebär att appanvändaren inte ser de registreringar som gjorts med fysiska kort, utan endast den senaste händelsen (incheckad/utcheckad) som registrerats

   Läs mer

  • Hantera förfrågningar

   De personer som är registrerade i Infobric Ease har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Rättigheterna har förstärkts och blivit fler, och innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sin

   Läs mer

  • Välj personuppgiftsansvarigt företag

   När du loggar in i Infobric Ease och går in på din arbetsplats kan du mötas av nedanstående meddelande: Detta innebär att personuppgiftsansvarig saknas för denna arbetsplats, och att detta bör hanteras. Får du inte detta meddelande har valet redan gjorts på en högre nivå av en systemadministratör, eller av en annan platsadministratör. Så här gör du

   Läs mer