INFOBRIC CONSTRUCTION
Stäng
InfobricConstructionSupportGDPR

Infobric Help Center

  Tillbaka

  GDPR

  • Allmänt om Infobric och GDPR

   I korta drag kan man säga att GDPR ställer följande krav på den som behandlar personuppgifter av olika slag: INFORMERA Man måste informera individen om vilka personuppgifter man samlar in, varför de samlas in och vad de ska användas till. ORDNING & REDA Alla som behandlar personuppgifter är skyldiga att ha ett register som beskriver de olika sät

   Läs mer

  • Infobric Ease och GDPR - ansvar och skyldigheter

   Det är viktigt att man sätter sig in i och förstår vilket ansvar och vilka skyldigheter man har när man hanterar personuppgifter. Det finns i korthet två olika roller i förhållande till personuppgiftsansvar kopplat till arbetet Infobric Ease; Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde. PERSONUPPGIFTSANSVARIG Bestämmer ändamål och medel för beh

   Läs mer

  • Att tänka på för dig som systemförvaltare

   Företrädare i personuppgiftsfrågor Säkerställ att den person på företaget som är behörig att företräda er i personuppgiftsfrågor finns registrerad hos Infobric. Det är denna person som hanterar GDPR-förfrågningar till Infobric. Personen registreras i samband med att Infobrics grundavtal och allmänna villkor för tjänsten signeras. Om ni inte lämnat u

   Läs mer

  • Hantera personuppgiftsansvar i Infobric Ease

   Som systemförvaltare finns det i huvudsak två inställningar du behöver hantera i Infobric Ease gällande personuppgiftsansvaret; definiera enskilt  eller  gemensamt personuppgiftsansvar för systemklienten och tilldelning av egenskapen Kan vara personuppgiftsansvarig. Definiera enskilt eller gemensamt personuppgiftsansvar Under gemensamma inställninga

   Läs mer

  • Rättighetsroller för systemanvändare

   Att begränsa åtkomsten till personuppgifter är en viktig komponent för dataskydd i IT-system, och en grundsten i GDPR. I Ease hanterar vi detta genom att du som användare kan ha olika rättighetsroller. Det finns tre huvudsakliga rättighetsroller för systemanvändare på systemklientnivå, och de beskrivs närmare nedan. Notera att du som användare kan h

   Läs mer

  • Närvarosynkronisering i Ease CheckIn

   Närvarostatus är en personuppgift, och därför finns nu funktionalitet för att kontrollera om närvarosynkronisering skall vara aktiverad eller inte. Denna inställning görs för varje arbetsplats och innebär att appanvändaren inte ser de registreringar som gjorts med fysiska kort, utan endast den senaste händelsen (incheckad/utcheckad) som registrerats

   Läs mer

  • Hantera förfrågningar

   De personer som är registrerade i Infobric Ease har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Rättigheterna har förstärkts och blivit fler, och innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sin

   Läs mer

  Stäng